Business model development for Agriculture Digital Innovation Hub

Smart Blog

News & Events

SMART VILLAGE na preliminarnoj listi korisnika EU4AGRI javnog poziva

Projekat EU4AGRI je 21. jula 2022. godine objavio javni poziv za mjeru podrške jačanju poljoprivredne prakse kroz povezivanje sa naučnim i istraživačkim organizacijama, koji je zatvoren 12. septembra 2022. godine i na koji je zaprimljeno 17 prijava.

Pristigle prijave su ocijenjene prema općim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 6 prijava za finansiranje putem projekata.

 

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli.

  Naziv podnosioca prijave  Partnerska organizacija Naziv prijedloga projekta Opći kriteriji  Ocjena kvalitativnih kriterija  Odabrana prijava 
1. UNIVERZITET U SARAJEVU – Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Plant doo Model kreiranja prilagođenih mikrobioloških đubriva DA 123 DA
2. Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo Udruženje žena “Hercegovka”

Udruženje „Otaharin“

Kreiranje, uvođenje i testiranje Digitalnih Alata u Poljoprivredi – „DAP“ DA 105 DA
3. JU Poljoprivredni Institut Republike Srpske, Banja Luka PTD “Jelena”doo

Poljoprivredni klaster “Krajina”

 

Precizna poljoprivreda – primjena daljinske detekcije u racionalnoj primjeni azota u ishrani strnih žita DA 90 DA
4. Zavod za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke PZ “Plodovi zemlje” Jačanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje u Županiji Zapadnohercegovačkoj primjenom znanstveno-istraživačkog rada i modernih tehnologija DA 89 DA
5. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci PZ “Smart Village” Razvoj održivog agritech ekosistema u sektoru voćarstva i vinogradarstva u severozapadnoj BiH – ITree DA 86 DA
6. Univerzitet u Sarajevu – Poljoprivredo – prehrambeni fakultet ZZ „Gračanka“

OPZ „Kapi života“

Pametni sistemi u poljoprivredi – odgovor izazovima 21. stoljeća DA 82 DA

Izvor- EU4AGRI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *